Bán Mai Tứ Quý Ghép Giảo Thủ Đức

Hoa Mai

40.000.000 ₫

Bán mai tứ quý ghép giảo thủ đức.

Liên hệ: Lắc
Sdt: 0333727554

SKU: 4921170320360003307

Lắc

Địa chỉ590 CMT8, Phường 05, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại(033) 3727 554

Bán mai tứ quý ghép giảo thủ đức.

Liên hệ: Lắc
Sdt: 0333727554